Corona symptomen

Sinds de uitbraak van het Covid-19 virus, ook bekend als het coronavirus, eind 2019 in de Chinese stad Wuhan is het virus uitgegroeid tot een pandemie. Met besmettingen over de hele wereld houdt het virus de gemoederen erg bezig binnen de internationale coalities. Verschillende landen hebben een zogenaamde ‘Lock-down’ ingevoerd, wat betekent dat burgers niet langer meer bevoegd zijn om zich zonder legitieme reden te verplaatsen in het openbaar. Er bestaat op dit moment nog veel onduidelijkheid over de verspreiding en de eigenschappen van het Covid-19 virus. Momenteel wordt er grootschalig geïnvesteerd in onderzoek naar medicijnen en vaccins die de verspreiding van het virus mogelijk kunnen remmen of bestrijden. Het ontwikkelen van een dergelijk medicijn kost veel energie, middelen, geld en vooral tijd. Naar verwachtingen kan het verschijnen van een medicijn zeker nog 12 maanden duren.

Ook rondom de symptomen van het coronavirus is nog veel onduidelijkheid. De corona symptomen kunnen namelijk per persoon wisselen en zijn afhankelijk van veel verschillende factoren zoals gezondheid, leeftijd en levensstijl. Tot nu toe is er sprake geweest van mensen met ernstige klachten aan voornamelijk de longen en luchtwegen, maar ook van personen die (vermoedelijk) besmet zijn en nauwelijks klachten ervaren. In dit artikel van Coronapunt.nl hebben wij een overzicht gemaakt van de meest voorkomende symptomen van het Covid-19 virus. In dit overzicht hebben we de verschillende klachten die geassocieerd worden met het coronavirus op een rijtje gezet. Mocht u één of meerdere van deze klachten ervaren, dan willen we u vragen om spoedig contact op te nemen met uw huisarts. Daarnaast raden wij net als de overheid aan om zoveel mogelijk uw sociale contacten te beperken en iedereen vragen om verstandig om te gaan met de situatie. Zie ook onze Corona maatregelen pagina.

Wat zijn de Corona symptomen?

Luchtwegklachten

De symptomen en verschijnselen van het Coronavirus lijken erg op die van de griep of zelfs verkoudheid en hooikoorts. Een van de meest kenmerkende symptomen van het Covid-19 virus zijn klachten aan de luchtwegen. Denk hierbij aan kortademigheid, benauwdheid, droge hoest en pijn aan de borst.

Koorts

In veel gevallen is de combinatie van luchtwegklachten en koorts reden om te denken dat er sprake is van het Coronavirus. Bij de meeste van de besmette personen in Nederland zijn dit de corona symptomen waarmee zij kampten tijdens de besmetting.

Vermoeidheid hoort ook bij Corona symptomen

Een andere indicatie van besmetting met het Covid-19 virus kan zijn dat personen zich vermoeid voelen. Dit in combinatie met een van de hierboven genoemde klachten kan er op duiden dat er sprake is van een besmetting van het Covid-19 virus. Het lastige is echter dat vermoeidheid ook een kenmerk is van ‘gewone’ griep.

Omdat er nog elke dag nieuwe ontdekkingen worden gedaan omtrent het Coronavirus en we weten dat iedereen anders kan reageren op het virus, zijn de symptomen niet beperkt tot de drie die in dit artikel zijn genoemd. Ook andere ‘mildere’ klachten kunnen duiden op besmetting. Echter zijn deze corona symptomen wel de meest voorkomende bij personen die besmet zijn met het het Covid-19 virus. Mocht u een van deze klachten ervaren dan zouden we u graag willen doorverwijzen naar de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Op hun website hebben zij meer aanvullende en relevante informatie over het coronavirus. Dit kan meer duidelijkheid bieden in uw situatie. Ook hebben zij een telefoonnummer op de website staan waar u contact mee op kunt nemen mocht u vragen hebben over het Coronavirus.