Corona maatregelen

Sinds de grootschalige uitbraak van het Covid-19 virus zijn er in verschillende landen al maatregelingen getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Verschillende Europese landen hebben de keuze gemaakt om grenzen te sluiten en om de vrijheden van burgers tijdelijk te beperken. De meeste landen hebben op dit moment de keuze gemaakt om publieke locaties waar veel mensen samen komen tijdelijk te sluiten. Denk hierbij aan het aflassen van sportevenementen, het sluiten van scholen en het sluiten van winkels. Door deze corona maatregelen probeert de overheid mensen zoveel mogelijk uit de buurt van elkaar te houden om verspreiding van het virus te beperken. Hieronder wordt uiteengezet welke maatregelen op dit moment zijn genomen in Nederland en welke maatregelen u zelf kunt treffen om de verspreiding van het virus en de kans van besmetting door het virus te beperken.

Landelijke maatregelen (en internationaal)

Omdat er op zowel nationaal niveau als internationaal niveau opgetreden moet worden om verdere verspreiding van het virus te beperken zijn er vanuit de overheid een aantal maatregelen aangekondigd die moeten bijdragen aan het inperken van de verspreiding van het Covid-19 virus. 

 • Mensen worden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken.
 • Bijeenkomsten van meer dan 100 personen zijn in heel Nederland afgelast. Tevens als het sluiten van publieke locaties.
 • Hogescholen en universiteiten worden verzocht om online les voorzieningen te faciliteren en college bijeenkomsten te beperken. 
 • Scholen en kinderdagverblijven zijn gesloten.
 • Alle horecagelegenheden hebben hun deuren moeten sluiten per 15 maart.
 • Iedereen in Nederland wordt verzocht om tenminste 1,5m afstand te houden van elkaar.
 • Speciale regelingen en noodpakketten voor ondernemers in Nederland.
 • Onderwijs op afstand dient gefaciliteerd te worden in het basisonderwijs. 

Persoonlijke corona maatregelen

Niet alleen de maatregelen vanuit de overheid kunnen bijdragen aan het beperken van de verspreiding van het coronavirus. U kunt zelf ook corona maatregelen treffen om de verspreiding tegen te gaan en om de kans op besmetting van het virus te voorkomen. Het voornaamste wat u zelf kunt doen is goed letten op uw hygiëne en op tijd en regelmatig uw handen te wassen. Zie ook de site van het RIVM.

 • Probeer regelmatig uw handen te wassen en vermijd onnodig contact.
 • Mocht u toch naar buiten moeten om welke reden dan ook, probeer dan afstand te houden van andere personen.
 • Probeer ten alle tijden persoonlijk contact te vermijden, schudt daarom ook geen handen met andere personen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • En blijft u vooral thuis bij verkoudheidsklachten.
 • Probeer regelmatig uw handen te wassen en vermijd onnodig contact.
 • Mocht u toch naar buiten moeten om welke reden dan ook, probeer dan afstand te houden van andere personen.
 • Probeer ten alle tijden persoonlijk contact te vermijden, schudt daarom ook geen handen met andere personen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • En blijft u vooral thuis bij verkoudheidsklachten.